Две заключващи системи тип-резе кука
метал 0,9мм
без праг